Vragen? Bel gerust!

+31 (0)6 4151 6125

Beschikbaarheid

(externe pagina)

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de boekingsbevestigingen tussen de
verhuurder van de vakantiewoning Morgenster of Norger Uil te Norg en de huurder(s), die in opdracht van de verhuurder, tot stand is gekomen. Ze gaan in op het moment dat de huurder per email een
boekingsbevestiging heeft ontvangen en de (aan)betaling gedaan heeft.


Reserveren & betalen
U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering
binnen 24 uur per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur. De betaling dient binnen 14 dagen
na factuurdatum te worden voldaan.


Aankomst en vertrek
Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis (deze levert u bij vertrek weer in). Op de
dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag
van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten. Alle kosten die ontstaan doordat u
de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw
vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele
verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.


Borg
Wij vragen een borg van €100,00 die zodra alles in orde is in de vakantiewoning u een week na
vertrek teruggestort krijgt op uw rekening. Vergeet niet uw IBAN en BIC nummer door te geven.
Met het bedrag van de waarborgsom wordt na de huurperiode eventueel door de huurder
veroorzaakte schade c.q. andere tekortkomingen verrekend. Zodra we hebben geconstateerd dat het
gehuurde goed compleet, onbeschadigd en schoon is achtergelaten, wordt de borg teruggestort op
uw rekening, c.q. de rekening vanwaar de borg is betaald (binnen een week).


Schade en gebreken
U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken
en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de
beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het
gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in
rekening.


Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:


Annulering
Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd.
Deze bedraagt:
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Parkeren
Alleen op eigen terrein, niet op de weg of bij de buren. Er is ruimte voor 3 auto’s bij de woning.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.


Roken
Ook roken in huis is niet toegestaan.


Gebruik van het vakantiehuis
Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met
plezier gebruik van kunnen maken. Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar
wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de thermostaat van de verwarming terug te
zetten als u niet in het huis aanwezig bent.
Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning
dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximale aantal, is
nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen
van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten
nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor
uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan.
BBQ,s hebben wij uit hygienische overwegingen niet bij onze woningen. Natuurlijk mag u bbq-en op
uw zelf meegenomen bbq. Wij verwachten wel van u dat u deze ook weer mee naar huis neemt.
Kaarsen gezellig, maar laat ze niet onbeheerd achter.
Het is heerlijk naar muziek te luisteren, maar denk aan uw buren. Na 22.00 uur genieten van de rust.
Denkt u eraan om, als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen
steeds zorgvuldig af te sluiten. Op tochtstand is toegestaan.

Bij vertrek dient u:


Waszak Instructies
Bij vertrek verzoeken wij u de bedden af te halen en het linnengoed in de blauwe zak in de hal van uw
accommodatie achter te laten.


Afval
Buiten staat een container, hier kunt u al uw huisvuil deponeren (en er niet naast).